29 Október 2015

Distribučné centrá Mopar® v regióne EMEA získali bronzovú medailu v hodnotení World Class Logistics (WCL)

 

Hlavné distribučné centrá dielov (PDC) v None a Volvere v blízkosti Turína v Taliansku, ktoré predstavujú jadro distribučnej siete Mopar® skupiny FCA v regióne EMEA, získali v prestížnom hodnotení World Class Logistics (WCL) bronzovú medailu. World Class Logistics (WCL) je globálna metodológia založená na eliminácii odpadu vo všetkých logistických procesoch orientovaných na zákazníka.

 

None a Volvera distribuujú každoročne materiál od 800 dodávateľov a vybavia 7 miliónov objednávok od zákazníkov z 19 regionálnych PDC z celého regiónu EMEA. Bronzová medaila v hodnotení WCL je veľkým uznaním úsilia približne 650 pracovníkov centrálnych PDC a ich snahy o neustále zlepšovanie štyroch kľúčových oblastí: bezpečnosti na pracovisku, kvality služieb, produktivity procesu a ohľaduplnosti k životnému prostrediu.

 

Zavedením metodiky WCL, ktorá sa zaoberá procesmi riadenia zásob v zmysle plánovania, získavania, skladovania a objednávania s využitím rôznych druhov dopravy (cestnej, leteckej, železničnej a lodnej), znížil Mopar® svoje náklady o 5 % ročne a jeho kvalitatívny index vzrástol o 37 % . Od zavedenia programu WCL klesol počet nehôd o 81 %, v prípade nehôd vyžadujúcich poskytnutie prvej pomoci dokonca o 94 %. Zjavný je tu tiež prínos pre životné prostredie, a to v zmysle zníženia spotreby energie o 17%, zníženia spotreby vody o 54 % a zníženia emisií vypúšťaných do ovzdušia o 34 %.

 

„Tento výsledok predstavuje prvý krok v našom zámere stať sa svetovou špičkou v štandardoch distribúcie dielov pre podporu našich zákazníkov a vozidiel," povedal Santo Ficili, riaditeľ Mopar® Service, Parts and Customer Care pre región EMEA. „Náš zámer nie je samoúčelný, ale sleduje dosiahnutie úrovne potrebnej pre konkurencieschopnosť FCA, ktorej cieľom nie je len zostať v hre, ale vyhrať. Pokiaľ ide o spokojnosť zákazníkov, tento proces zahŕňa aj našich predajcov. Tento výsledok bol možný len vďaka prínosu a zapojeniu celého tímu do procesu napĺňania cieľov, ktoré sme si predsavzali."

 

Mopar®, poskytovateľ služieb, starostlivosti o zákazníkov a originálnych dielov a príslušenstva pre všetky značky skupiny FCA, stanovuje meradlá v danom odbore už viac ako 78 rokov. V posledných rokoch Mopar® zmobilizoval svoje sily a svoje aktivity rozšíril v celosvetovom meradle. V súčasnej dobe disponuje 11 000 doručovateľskými miestami a 50 distribučnými centrami, ktoré distribuujú 500 000 položiek na viac ako 150 trhov sveta.

 

Turín, 29. októbra 2015

 

najnovšie videá

rozšírené vyhľadávanie

Vyhladávanie...

Od
Pre
Vyhladávanie

Súvisiace obrázky


Príložit súbor